FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Posterová sekcia

Aj tento rok sa bude konať v rámci ŠVK posterová sekcia pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej budú študenti prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa účastníci môžu tešiť aj na malé vecné ceny.

 

Garant posterovej sekcie:

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

Organizátor posterovej sekcie:

Ing. Lenka Galčíková

 

Registrácia

Tu bolo možné zaregistrovať svoj príspevok

Forma príspevkov (abstraktov)

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

  • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
  • formát strany: A4,
  • rozsah: 1 až 2 strany,
  • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť tu

Tvorba posterov

Po schválení abstraktu (najneskôr 6.11.2023) môžu účastníci začať pracovať na svojich posteroch. Je možné ich vypracovať ručne aj na počítači. V prípade záujmu ponúkame možnosť bezplatnej tlače posteru, pričom požadovaný formát je pdf, veľkosť A1. O všetkých termínoch a potrebných úkonoch (napr. odoslanie posteru nám na tlač) budú vždy študenti dostatočne vopred informovaní.

Prezentácia posterov

Posterová sekcia bude prebiehať 20. 11. 2024 od 12:30 do 14:30 vo vestibule Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Účastníkov pozývame aj na návštevu sekcií pre vysokoškolských študentov, ako aj na zaujímavý sprievodný program popoludní. 

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedníčku organizačného výboru pre posterovú sekciu:

Ing. Lenka Galčíková
e-mail: lenka.galcikova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava